суббота, 10 декабря 2016 г.


В 2017 необлагаемый подоходным налогом доход – 180 евро в месяц.
Величина подоходного налога – 20 %
 Величина социального налога – 33 %
Для оплаты социального налога минимальная величина дохода 430 евро в месяц.
Страхование от безработицы для работодателя – 0,8 %
Страхование от безработицы для работника – 1,6 %
Пенсионное страхование – 2 % или 3%

Минимальная ставка заработной платы в 2017 году:
      Час – 2,78 евро

      Месяц с полным рабочим днем – 470 евро

А ведь недавно обещали 32,5%  ставку социального налога.....
2017. aastal maksuvaba tulu suurus, miinimum palga, pensioni – ja töötuskindlustuse määrad

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus
Sotsiaalmaksu määr on 33 %.
             Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot 
Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.
Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%
.
Töötasu alammäärad alates 01.01.2017 on järgmised:
tunnis 2,78 eurot 

kuus täistööaja korral 470 eurot

aga oli lubatud sotsiaalmaksu määr 32,5%........